המלצות

ציר חמד הוקמה בברכתם ובעידודם של גדולי הדור ופועלת תחת הכוונתם

הרב שלום יוסף אלישיב

הרב שלום יוסף אלישיב

הרב אהרן לייב שטיינמאן

הרב אהרן לייב שטיינמאן

הרב עובדיה יוסף

הרב עובדיה יוסף

הרב חיים קנייבסקי

הרב חיים קנייבסקי

הרב חיים פנחס שיינברג

הרב חיים פנחס שיינברג

הרב מרדכי אליהו

הרב מרדכי אליהו

הרב משה הלברשטאם

הרב משה הלברשטאם

הרב ישראל גנס

הרב ישראל גנס

הרב אליהו שטרנבוך

הרב אליהו שטרנבוך

הרב מאיר ברנדסופר

הרב מאיר ברנדסופר

הרב אברהם יצחק אולמן

הרב אברהם יצחק אולמן

הרב מתיתיהו דייטש

הרב מתיתיהו דייטש

הרב משה ברנדסופר

הרב משה ברנדסופר

הרב יהודה אריה הלוי דונר

הרב יהודה אריה הלוי דונר

הרב יצחק זילברשטיין

הרב יצחק זילברשטיין

הרב שלמה משה עמאר

הרב שלמה משה עמאר